2015 metų veiklos ataskaita

Siekiant įgyvendinti organizacijos tikslus 2015 metais buvo vykdomos šios veiklos:

1.        Užmegztas bendradarbiavimas ir pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su: Kauno miesto socialinių paslaugų centru, Kauno rajono socialinių paslaugų centru, Kauno miesto vaikų teisių apsaugos skyriumi, Kauno rajono vaikų teisių apsaugos skyriumi, Kauno „Aušros“ gimnazija, Kauno Senamiesčio progimnazija, Kauno Kunigaikščio Vaidoto daugiafunkciu centru, Kauno Vaišvydavos pagrindine mokykla, Kauno rajono Lapių gimnazija, Kauno rajono Ugnės Karvelis gimnazija.

2.    Organizacijoje suteiktos konsultacijos:

a.    Psichologo konsultacijos buvo suteiktos krizę išgyvenančių šeimų nariams. Konsultacijos buvo teikiamos individualios ir porose. Viso teiktos konsultacijos 25 asmenims. Kai kuriems buvo reikalingos kartotinės konsultacijos. Viso konsultacijų skaičius valandomis – 43 val.

b.    Teisininko konsultacijos buvo suteiktos seminarų dalyviams dėl skyrybų proceso eigos išaiškinimo, konsultavimo bei meditacijos taikymo galimybių pristatymo. Konsultacijų metu buvo išaiškinamos sutuoktinių teisės, pareigos ir atsakomybės, aptariami procesiniai sunkumai. Viso teiktos konsultacijos 8 asmenims. Viso konsultacijų skaičius valandomis – 9 valandos.

c.    Socialinė pagalba buvo suteikta krizę išgyvenančių šeimų nariams, siekiant užtikrinti vaikų užimtumą bei organizuojant vaikams bei jų tėvams psichologinę pagalbą, įveikiant konfliktus šeimoje. Viso suteikta konsultacijų 20 asmenims. Viso konsultacijų skaičius – 21 valandos.

3.      Parengti ir apmokyti savanoriai – viso jų 11, iš jų su 11 pasirašytos savanorystės sutartys. Savanoriai įgijo žinių kaip organizuoti renginius, vesti mokymus vaikams bei įgijo žinių socialiniais, teisiniais ir psichologiniais aspektais.

4.      105 moksleiviai dalyvavo prevenciniuose renginiuose. Moksleiviai buvo labai aktyvūs bei aktyviai dalyvavo interaktyviuose užsiėmimuose. Domėjosi socialiniais žaidimais, teisinėmis konfliktų sprendimo pasekmėmis bei mokėsi pozityvaus bendravimo įgūdžių. Gautas grįžtamasis ryšys iš mokytojų, kad klimatas klasėse nors ir nežymiai, bet pagerėjo, padidėjo mokinių sutelktumas ir mažiau buvo susiduriama su atvirais tarpusavio konfliktais.

5.      143 dalyviai dalyvavo projekto vykdomose veiklose bei seminaruose. Seminarai visuomenei buvo labai naudingi, nes sulaukė didelio dalyvių susidomėjimo, kuriems iki dalyvavimo trūko daug psichologinių žinių apie tarpusavio bendravimą bei ankstyvų krizių sprendimą šeimoje. Didelį dalyvių susidomėjimo sulaukė teisininko suteiktos teisinės žinios apie meditacijos taikymą, skyrybų praktiką Lietuvoje, šeimos krizių sprendimą teisinėmis priemonėmis.

6.      Specialistų mokymai sulaukė labai didelio susidomėjimo ir aktyvių dalyvių. Mokymuose dalyvavo 43 specialistas dirbantis su vaikais ir šeimomis. Jiems buvo naudingos žinios – kaip bendrauti su šeimos nariais, kurie išgyvena krizę šeimoje.

7.       Organizuoti neformalaus ugdymo užsiėmimai – 12 dalyvių, skatinant savęs pažinimą, ugdymą, puoselėjant vertybes.

Organizacijos veiklos viešinimas

Organizacijos veiklos viešinamos tinklapyje www.uikcentras.lt ir socialiniame tinkle: https://www.facebook.com/uikcentras.lt/. Čia talpinami organizacijos aktualūs pasisakymai, straipsniai, informacija apie būsimus renginius.

Išsamiau su mūsų parengta veiklos ataskaita galite susipažinti čia


шаблоны joomla 2.5